Eğitimgen Blog - Eğitimde Oyun Ve Etkileri

Eğitimde Oyun Ve Etkileri

Hangi çağda ve hangi kültürde olursa olsun çocuğun olduğu her yerde oyun vardır. Bir çocuğun sevgiden sonra gelen en önemli ihtiyacı oyundur.

        Oyun; çocuğun fikir ve karakterini güçlendiren, ona neşe ve haz veren, vücut gelişiminde önemli rol oynayan içgüdüsel hareketlerdir. Oyun; gönüllü ve özgürce yapılan, mutluluk kaynağı olan, çocuğun tüm gelişim yüzlerini uyaran, yetenekleri kadar duyuları ve duyguları geliştiren etkinliklerin tümüdür. Oyun oynamak, ilköğretim çağındaki çocukların temel ihtiyaçlarından biridir. Bu ihtiyacın giderilmemesi ya da kısıtlanması durumunda, toplumun çekirdeğini oluşturan çocukların sağlıklı bir biçimde gelişmeleri gerçekleşemez. Çünkü çocuklar oyun içinde oynadıkları rollerin aracılığıyla ileriki yaşamları için deneyim kazanırlar. İçeriğinde ne olursa olsun oyun her insanın vazgeçilmezidir. Çocuğun zekâsı, kişiliği ve becerileri oyun oynayarak gelişir. 

         Oyun; çocuğun kendini ifade edebildiği en dolaysız, en kolay, en   anlamlı yoldur. Oyun ortamında çocuk özgürdür ve hiçbir kısıtlama tanımaz. Çocuk bu doğal ortamda yaratıcılık becerisini sonuna kadar kullanıp geliştirebilir. Oyun, gerçek bir eğitim aracıdır. Okul öncesi dönem ve okul yılları boyunca kazanılan bilgilerin kuşaktan kuşağa taşınmasını sağlar. Toureh' e göre oyun faaliyetleri ve oyuncaklar bir yandan çocuğun kendisini ifade etmesi ve yetişkinin onu anlamaya çalışması için en iyi yol iken, diğer yandan da çocuğun eğitiminin ellerine bırakıldığı, yetişkinin geliştirmek istediği öğretme yöntemleri ve tekniklerin temelini oluşturur.

          Tüm dünyada temel eğitimin vazgeçilmez bir unsuru olan oyunla eğitim; öğretmenlerin, eğitimin hedeflerine ulaşması için kullandıkları araçlardan sadece bir tanesidir. Oyunlar; çocuğun eğlenerek öğrenmesinde ilk basamağı oluşturur. Çocuğu pasif durumdan aktif duruma geçirmesi nedeniyle diğer öğrenme tekniklerine göre daha etkilidir. Doğru kullanıldığında belki de en etkilisidir.egitimde-oyun.jpg - Eğitimgen

           Günümüzde oyunla eğitim yetişmekte olan nesillerin temel kaynağı olan insanın fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimini amaç edinen, genel eğitimin tamamlayıcısı ve ayrılmaz bir parçası olarak görülen bilinçli ve planlı faaliyetlerdir. Oyun, bir yandan çocuğun fiziksel ve zihinsel yapısını geliştirirken, diğer yandan da onun nesneler dünyasıyla ilişki kurmasını, özgürlük ve bireysellik kazanmasını sağlayan daha sonra da toplumsallaşmasına büyük ölçüde yardımcı olan çok önemli bir etkinliktir. Çocuğun oyun sırasında gerçek yaşama benzer ya da hayali oyun sahneleri yaratması, farklı birçok olay ve sorunu ortaya koymasını ve oyun içinde kararlar vermesini sağlar. Bu durum, çocuğun sorulara yanıt bulması için bilişsel yeteneklerini kullanmasını yeni durum ve sorular için bilişsel gelişim düzeyini artırmasını sağlar. Ayrıca oyunların birçoğu hayal ürünü olduğundan ve yaratıcı gücü zorladığından, çocukta var olan yaratıcılık becerisinin gelişimine olumlu katkı sağlayacaktır.

Okul öncesi dönemde oyun

           Okul öncesi dönem çocuklarının gelişim özellikleri ve dikkat süreleri düşünüldüğünde, bu çocuklar kazandırılmak istenen özellikler eğlenceli bir yolla kazandırılmalıdır. Buna bağlı olarak sadece oyun etkinliklerinin değil tüm etkinliklerin oyunlaştırılarak yapılması gereği ortaya çıkmaktadır. Oyunun Öğretimi Okul öncesi dönemdeki çocuklar için oyun planlanırken; çocukların gelişim durumları, hazır bulunuşluk düzeyleri, ilgileri, dikkat süreleri, becerileri dikkate alınmalıdır. Bu nedenle etkinlikler çok uzun süreli ve karmaşık planlanmamalı, çocukları sıkmayacak şekilde hareket ve eğlence barındırmalıdır (Öncü ve Özbay, 2005).

            Oyunlar planlanırken öğretmen çocukları çok iyi tanımalı, gelişim özelliklerini bilmelidir. Oyunlar çocukların yaşlarının üzerinde onları zorlayacak oyunlar olmamalıdır. Oyundaki roller dağıtılırken iyi seçimler yapılmalıdır. Rolleri alan öğrencilerin önce isteklilerine rol verilmesi başaramadığı durumlarda aşağılık duygularına kapılmamaları için dikkat edilmelidir. Eğer oyun zamanında çocuklara içerde ya da dışarıda oyun oynamak için özgürlük tanınırsa çocuklar bunu kendi başlarına seçebilirler(Dowling ve Dauncey, 1992).

            Oyun öğretimi üç aşamada ele alınabilir (Akandere, 2003). Bunlar; oyunun tanıtılması, oyun kurallarının açıklanması ve oyunun uygulamasıdır.  

          Oyunun tanıtılması: Oyunun adı söylenerek çocuklar oyuna istekli hale getirilmeye çalışılır. Oyun kurallarının açıklanması: burada oyunun nasıl oynanacağı açıklanır. Oyunda kullanılacak materyaller öğrencilere tanıtılır. Oyunun süresi, oyuncuların ya da oyundaki karakterlerin görevleri açıklanır. Öğrencilerin oyuna istekli olması ve belirlenen oyuna ait hareketleri istekli öğrencilerin yapması oyunun başlangıcında önemlidir. Oyuna tüm öğrencilerin katılmasına özen gösterilmelidir.

            Oyunun uygulanması: Oyun bir kez öğretmen ya da istekliler tarafından denenmelidir. Ardından oyun dönüşümlü olarak oynanmalıdır. Oyunda kurallara bağlı kalmakla birlikte belli ölçüde esneklik olmalıdır. Oyunun sonunda çeşitli pekiştiriciler kullanılmalıdır(Fontana,1995).

            Oyunun Değerlendirilmesi: Değerlendirme eğitim-öğretimin önemli bir öğesidir. Oyun etkinlerinin değerlendirilmesi de önemlidir. Bilinçli bir değerlendirme için planlama, öğretim, öğretim özellikleri, öğretim yöntemleri ve uygulamayla birlikte çocukların büyüme ve gelişmelerine yönelik çeşitli etkenler göz önünde bulundurulmalı ve çocuklar öğretmen tarafından düzenli olarak gözlenmeli, gözlem sonuçları belirlenmelidir(Akandere, 2003).

          Oyunun Öneminin yanı sıra eğitim ortamına aktarılması ve ortamda uygulanması da önem arz etmektedir. Erken çocukluk döneminde bu denli öğretimsel değere sahip olan oyun, uygun ortam ve yöntemler kullanılmadığı takdirde çocuk için eğlendirici ve geliştirici bir faktör olmaktan çıkıp can sıkıcı bir uğraş haline gelebilmektedir.

Oyun Yoluyla Çocuk Neler Kazanır?

  • Düşünmeyi ve kendi başına karar vermeyi öğrenir.
  • Sorumluluk almayı, işbirliği içinde paylaşmayı öğrenir.
  • Hayal gücünü, becerilerini ve yaratıcılığını geliştirir.
  • Dikkatini bir noktaya toplamayı ve becerilerini organize etmeyi öğrenir.
  • En güçlü ve doğal dürtülerinden biri olan, saldırganlık dürtüsünü üzerinden atma olanağı bulur.
  • Değişik sosyal rolleri denemeyi, duygularını dışa vurmayı ve başka nesneleri ya da insanlarla ilişkilerini inceler.
  • Kas gelişimini hızlandırır ve güçlendirir.
  • Çevresini araştırma, objeleri tanıma ve problem çözme imkanı sağlar.
  • Kendisini ifade etmeyi, sözlü olarak ifade edilenleri anlamayı, yeni sözcükleri öğrenir.
  • Toplu yaşam kurallarını öğrenir.

Çelebi Öncü, Elif ve Özbay, Esra. Okul öncesi Çocuklar İçin Oyun. ı. Basım. Ankara, Kök Yayıncılık, 200S.
Dowling, M. ve Dauncey, E. Teaching 3-9 Years OIds. Hong Kong, Ward Lock Educational Co. Ltd, 1992.
Akandere, Mehibe. Eğitici Okul Oyunları. ı. Basım. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2003.
David Fontana. Psychology for Teachers. London, Macmillan Press LTD, Third Editian, 1995.

Eğitimgen Blog Kategorisindeki Konular

Ana Blog
Ailece Eğlenerek Oynayabileceğiniz Kutu Oyunları

Eğitimgen tarafından hazırlanan " Ailece Eğlenerek Oynayabileceğiniz Kutu Oyunları " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
Bir Kavram Bir Çocuğa Ne Verir?

Kardelen ÖZDEMİR tarafından hazırlanan " Bir Kavram Bir Çocuğa Ne Verir? " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
Birlikte Karar Verelim Mi?

Niket ÇELİK tarafından hazırlanan " Birlikte Karar Verelim Mi? " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
BÜTÜN ÇOCUKLAR AYNI MI?

Süleyman ÖZDEMİR tarafından hazırlanan " BÜTÜN ÇOCUKLAR AYNI MI? " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
Çocuğunuzun 'Hayır' Direnişine Karşı 7 Akıllıca Yöntem İle Başetmenin Yolları

Eğitimgen tarafından hazırlanan " Çocuğunuzun 'Hayır' Direnişine Karşı 7 Akıllıca Yöntem İle Başetmenin Yolları " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
Çocuğunuzun Kaygılarının Farkında Mısınız?

Burcu Sinem CİVEK tarafından hazırlanan " Çocuğunuzun Kaygılarının Farkında Mısınız? " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
Çocuk ve Aidiyet Bağı

Dilek TURAN ERYETLİ tarafından hazırlanan " Çocuk ve Aidiyet Bağı " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
Çocuklar Gizli Düşmana Karşı

Eğitimgen tarafından hazırlanan " Çocuklar Gizli Düşmana Karşı " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
Çocuklara Ne İyi Gelir?

Kardelen ÖZDEMİR tarafından hazırlanan " Çocuklara Ne İyi Gelir? " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
Çocuklarda İhtiyaçlar Hiyerarşisi Ve Önemi

Dilek TURAN ERYETLİ tarafından hazırlanan " Çocuklarda İhtiyaçlar Hiyerarşisi Ve Önemi " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
Çocuklarda Sosyal Duygusal Gelişim

Niket ÇELİK tarafından hazırlanan " Çocuklarda Sosyal Duygusal Gelişim " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
Çocuklarda Sosyal Duygusal Öğrenme

Kardelen Özdemir tarafından hazırlanan " Çocuklarda Sosyal Duygusal Öğrenme " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz

Eğitimgen Blog
Eğitimgen

Eğitimgen ailesine katılmak için bizimle iletişime geçin!

Aktivite Ana Kategorisine En Son Eklenenler

Eğitimgen: Tüm bilgi birikimimizi paylaşıyoruz

Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen, yeni fikirler üreten, özgün ve farklı içerikler oluşturmaktayız.

YUKARI