Eğitimgen Blog - Gelecekte Eğitim

Gelecekte Eğitim

Gelecekte Eğitim

Değişmeyen tek şey değişimdir. (Heraklitos)

Değişime Nereden Başlamalı?

Değişimin ayak sesleri dijital devrimden geliyor. Bir nevi artık yakın çağ yerine 'Dijital Çağ'' olan yeni bir çağdayız diyebiliriz ve bu yeni çağ 'değişimi' zorunlu kılıyor.  Dijital Çağ ile gelen değişim özellikle eğitim sistemlerinde de dönüşümü beraberinde getiriyor. 2020 yılına hâkim olan salgın krizinin ise bu dönüşümü, değişimi hızlandırmakta oldukça etkili olduğunu görüyoruz.

21.yüzyılda ülkemizde hala Sanayi Devrimi temelli 'endüstriyel okul modeli'' devam etmektedir. 18.yüzyıldan 20.yüzyıla kadar işlemiş olan endüstriyel okul modeli ve eğitim sistemi artık günün ihtiyaçlarını karşılamakta eksik kalmaktadır. Bu nedenle dijital çağın yarattığı değişimle birlikte eğitim sistemi yeniden şekillenmelidir.gelecekte-egitim-2-egitimgen.png - Eğitimgen

Dijital Çağ ile Okul Temelli Öğrenmede Neler Değişmeli?

Öncelikle dijital çağ ile birlikte oluşan yeni dünya düzeninde bireylerin 21.yüzyıl becerilerine sahip olması gerekiyor. Tabi ki 21.yüzyıl becerilerinin kazandırılabileceği en etkili alan eğitim ve okullardır.

Bir taraftan dijital çağ ile ortaya çıkan yeni dünya düzeni  bir taraftan salgının yarattığı kriz eğitim sisteminde değişimin hızlanması gerekliliğini gözler önüne seriyor.  Bu noktada yapılabilecekler:

Okulların bireylere 21.yüzyıl becerilerini kazandırması ve eğitim sistemini bu becerilere göre yeniden şekillendirmeleri:

21.yüzyıl Becerileri:

Öğrenme ve Yenilikçilik Becerileri 

Yaratıcı Düşünme, Eleştirel Düşünme, Problem Çözme

İletişim, İş birliği

Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri, Bilgi Okuryazarlığı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Okuryazarlığı, Medya Okuryazarlığı

Yaşam ve Kariyer Becerileri, Esneklik ve Uyum

Kendini Yönetme, Sosyal Beceriler

Üretkenlik ve Hesap Verebilirlik

Liderlik, Girişimcilik becerileridir.gelecekte-egitim-1-egitimgen.png - Eğitimgen

21.yüzyıl becerilerinin kazandırılmasıyla birlikte dijital çağı yakalayabilmek ve ilerleyebilmek için ise;

Bireyselleştirilmiş Eğitim: Öğrencilerin kendi ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik bir eğitim alması.

Hibrit Yöntem: Dijital imkanlarla gerçek yaşamın iç içe akıllıca bir arada yaşadığı yöntemdir. Online eğitim ile yüz yüze eğitimin bir arada olduğu bu yöntemin okul sistemleri içerisinde teknolojik alt yapıyı sağlamlaştırarak uygulamaya başlaması.

İnovasyon: Yaratıcı düşünme ve yaratıcı düşünme becerisinin hayata geçirilmesidir. Okulların bu beceriyi kazandıracak alanlar oluşturması.

Ülkenin, eğitimcilerin ve okulların teknolojik alt yapısının sağlamlaştırılması,

Okul mimarisinin ve yapısının değiştirilmesi,

Okulların ve eğitim sisteminin 'öğrenmeyi öğreten' modele dönüşmesi,

Çağın koşullarına göre müfredatta değişikliğin ve esnekliğin oluşturulması,

Okulların bilgi aktaran yer olmaktan çıkıp dijital ortamın bilgi kaynağı olması,

Dijital ortamda bireysel öğrenme ve öğrencinin öğrenme sorumluluğunu alması, (Esneklik)

Dijital Vatandaşlık,gelecekte-egitim-kapak-egitimgen.png - Eğitimgen

Okulların Sosyal Duygusal Becerilerin gelişmesini sağlayan ve uygulayan bir alan oluşturması,

Okulların ülke ve küresel çaptaki sorunlara yönelik çözümler üretebilen, krizleri yönetebilen yapıya dönüşmesi,

Okullarda öğrencilere belirsizlik, kaos ve kriz ortamı yaratılıp uygulamalı bir şekilde sorunlara karşı çözüm üretebilen 'problem çözme', 'yaratıcı düşünce'nin ortaya çıkması,

Çok yönlü ve dönüştürücü güce sahip yaratıcı, girişimci ve eleştirilen düşünen bireylerin yetiştirilmesi,

Bireylerin 'Dünya insanı ''vizyonunda yetiştirilmesi ve entelektüel gelişimin sağlanması,

Dijital Çağ Okuryazarlığı Bağlamında Yeni Medya Okuryazarlığının kazandırılması,

Dijital ortamda eğitimcilerin içerik üretmesi ve eğitim tasarlaması,

Eğitimcilerin   daha yaratıcı, yenilikçi, iş birliğine açık ve daha girişimci olması,

Eğitimcilerin bilgi aktarıcı değil öğrenmeyi öğreten, öğrenciyi motive eden, rehberlik yapan

Eğitim koçu vizyonuna sahip olması,

Eğitimcilerin mesleki yeterliliklerinin ve niteliklerinin arttırılması üzerine eğitimlerin verilmesi,

Eğitimcilerin inisiyatif alma gücüne sahip olması,

Etik ve fikri mülkiyet hakkına önem verilerek, öğrencilerin bilişim ve dijital hukuk, konuları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır.

gelecekte-egitim-4-egitimgen.png - Eğitimgen

Sonuç Olarak;

Dijital çağla birlikte değişen yeni dünya düzeninde yer alabilmek ve ilerleyebilmek için 21.yüzyılda çok fazla bilgiye sahip olan değil; karşılaştığı sorunu çözebilecek bilgiye ulaşabilen, kendi kendine öğrenebilen, sorunlara yaratıcı çözümler bulabilen bireyler ve sistemler ayakta kalabilecektir. Bu özellikte bireylerin ve sistemlerin oluşabilmesi için değişen şartlara göre eğitim sisteminde değişim zorunludur. Ayrıca Türkiye'de ve dünyada yaşanılan salgın da eğitim sistemlerinde değişimin ve özellikle nitelik, eşitlik gibi iyileştirici müdahalelerin de hızlandırılması gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu noktada yaşanılan çağın özelliklerine ve sorunlarına göre eğitim her durumda devam edebilmeli ve dönüşüm, değişim gücüne sahip olabilmelidir.

Burcu Sinem CİVEK

Yararlanılan Kaynaklar:

E ARDIÇ, A ALTUN, Dijital Çağın Öğreneni, Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, ,1,12-30, 2017.

R.CANSOY, Uluslararası Çerçevelere Göre 21. Yüzyıl Becerileri ve Eğitim Sistemine Kazandırılması, İnsan ve Toplum Araştırmaları Dergisi,2018.

Eğitimgen Blog Kategorisindeki Konular

Ana Blog
Ailece Eğlenerek Oynayabileceğiniz Kutu Oyunları

Eğitimgen tarafından hazırlanan " Ailece Eğlenerek Oynayabileceğiniz Kutu Oyunları " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
Bir Kavram Bir Çocuğa Ne Verir?

Kardelen ÖZDEMİR tarafından hazırlanan " Bir Kavram Bir Çocuğa Ne Verir? " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
Birlikte Karar Verelim Mi?

Niket ÇELİK tarafından hazırlanan " Birlikte Karar Verelim Mi? " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
BÜTÜN ÇOCUKLAR AYNI MI?

Süleyman ÖZDEMİR tarafından hazırlanan " BÜTÜN ÇOCUKLAR AYNI MI? " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
Çocuğunuzun 'Hayır' Direnişine Karşı 7 Akıllıca Yöntem İle Başetmenin Yolları

Eğitimgen tarafından hazırlanan " Çocuğunuzun 'Hayır' Direnişine Karşı 7 Akıllıca Yöntem İle Başetmenin Yolları " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
Çocuğunuzun Kaygılarının Farkında Mısınız?

Burcu Sinem CİVEK tarafından hazırlanan " Çocuğunuzun Kaygılarının Farkında Mısınız? " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
Çocuk ve Aidiyet Bağı

Dilek TURAN ERYETLİ tarafından hazırlanan " Çocuk ve Aidiyet Bağı " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
Çocuklar Gizli Düşmana Karşı

Eğitimgen tarafından hazırlanan " Çocuklar Gizli Düşmana Karşı " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
Çocuklara Ne İyi Gelir?

Kardelen ÖZDEMİR tarafından hazırlanan " Çocuklara Ne İyi Gelir? " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
Çocuklarda İhtiyaçlar Hiyerarşisi Ve Önemi

Dilek TURAN ERYETLİ tarafından hazırlanan " Çocuklarda İhtiyaçlar Hiyerarşisi Ve Önemi " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
Çocuklarda Sosyal Duygusal Gelişim

Niket ÇELİK tarafından hazırlanan " Çocuklarda Sosyal Duygusal Gelişim " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
Çocuklarda Sosyal Duygusal Öğrenme

Kardelen Özdemir tarafından hazırlanan " Çocuklarda Sosyal Duygusal Öğrenme " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz

Ana Blog Ana Kategorisine En Son Eklenenler

Eğitimgen Blog
Eğitimgen

Eğitimgen ailesine katılmak için bizimle iletişime geçin!

Aktivite Ana Kategorisine En Son Eklenenler

Eğitimgen: Tüm bilgi birikimimizi paylaşıyoruz

Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen, yeni fikirler üreten, özgün ve farklı içerikler oluşturmaktayız.

YUKARI