Eğitimgen Blog - Öğretmen İçin Etkinlik Ne Anlama Gelmelidir?

Öğretmen İçin Etkinlik Ne Anlama Gelmelidir?

Öğretmenlerin dilinde olan bir kelime: ETKİNLİK.

Etkinlik deyince ne anlamalıyız? Ne tür etkinliklerle günümüz çocuklarını aktif hale getirebiliriz? Sınıf Öğretmeni Süleyman Özdemir'den ilham veren bir yazı.

egitimgen.com keyifli okumalar diler.

ÖĞRETMEN İÇİN ETKİNLİK NE ANLAMA GELMELİ?

Her öğretmenin her gün en az bir defa aklından geçirdiği bir kelimedir etkinlik.

Peki etkinlik nedir?

Etkinlik öğretim programlarının, kazanımlarını (öğrencinin göstermesi beklenen) gerçekleştirmeye yönelik bölgesel faktörlerinin ve öğrenci özelliklerinin göz önüne hazırlanarak sunulan çalışmalardır. Bu şekilde öğrenci daha aktif hale gelerek, çevresiyle etkileşim içinde bulunur ve daha sağlıklı öğrenme gerçekleşir. Bu yöntemle daha sağlıklı öğrenme gerçekleşerek kalıcı bir hal alır.

MEB programları bu süreçte öğrenci beklentisi kadar önemlidir. Öğrencinin, hazırlanan etkinlikle kendine verilen performans uygulamalarını aşama aşama olarak ve sarmal öğretim şekli ile ortaya koyması beklenmektedir.

Gelin birlikte matematik dersi için bir örnek inceleyelim;

Ders: Matematik

Kazanım: Paralarımızı tanır.

Hazırlanacak Etkinlik: Pazar yeri kurularak orada nasıl davranması gerektiğini, parayı istek ve ihtiyaçlarına göre nasıl harcaması gerektiğini yaparak ve yaşayarak öğrenmesi amaçlanır. Böylece diğer derslere bağlı olarak disiplinler arası öğrenmeyi de gerçekleştirmiş olur.etkinlik1.jpg - Eğitimgen

Etkinlik yapmak bilgiyi edinme ve edindiği bu bilgiyi nasıl kullanması gerektiğini öğrencilere aşılayan bir uygulamadır. Böylece öğrenciler, üst düzey düşünme becerilerini harekete geçirmiş olurlar. Deney, gözlem ve araştırma yapan öğrenci kendisini daha aktif bir ortamda bulur. Kendileri uygulama yaptıkları ve ürün ortaya koydukları için de en iyi performansı sergilemeye gayret gösterirler.

2000'li yılların çocukları yani Z kuşağı diye adlandırılan öğrencilere göre hazırlanan etkinliklerde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus da onlar için kendi akranları ile grup çalışmaları yapacakları ortam hazırlanmalıdır. Bu şekilde kendilerini ifade etme, iletişim kurma, sorgulama yönleri gelişecektir. Bunun için de en iyi teknik işbirlikçi yaklaşımdır.

Öğretmenler etkinlik geliştirirken mutlaka dönemin şartlarına uygun olarak bir çalışma yapmalı bunun yanında öğrenciler arası bireysel farklılıkları da görmelidir. Bunun içinde Gardner'in çoklu zeka yöntemini araştırmaları ve uygunluğunu görmeleri gerekir.

Aktif öğrenme sürecinde öğrencilerin sorumluluk taşıdığı, öğrenmeye etkin katılımın olduğu, yaparak-yaşayarak modelinin esas alındığı bir süreç olmalıdır. Programların tümünde ön planda olması gereken birçok öğretim tekniği vardır. Bunları yaparken yukarıda da belirtildiği gibi kazanıma, öğrenciye ve ortama uygunluk sağlanmalıdır.

Çok sık kullanılan öğretim teknik ve yöntemlerinden birkaçını açıklamak gerekirse, şunlardan bahsedebiliriz:

Çoklu Zeka Kuramı: Bu kurama göre insan beyni aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi 8 türde zekaya sahiptir. Buna göre öğrenme geleneksel yaklaşımlardan uzak tutulmalıdır. Yani tek yönlü öğrenmeye itilmemelidir. Uygulanan etkinlikler bu zeka türlerinin hepsine hitap etmeli ama bunu yaparken de öğrencilerin bireysel farklılıkları unutulmamalıdır. Çok yönlü düşünmeye en iyi şekilde ortam hazırlanmalıdır.

Çoklu zekanın en çok uygulanan yardımcı hususu ise işbirlikçi öğrenmedir. Böylece her biri farklı alanlarda bir araya gelerek bir bütün oluşturmaktadır.etkinlik2.jpg - Eğitimgen

Montessori Eğitim Modeli: Eski bir yöntem olmasına karşın günümüzde yeni yeni bilinen bu yaklaşımda yapılandırmacı sistem gibi öğrenciyi merkezine alan bir yaklaşımdır. Bu modelin farkı ise öğrenciye en iyi şekilde özgür olacağı bir ortam hazırlanmalı ve öğretmen gözetmenlik görevini üslenmelidir. Böylece öğrenci kendi dünyasını ortaya çıkarıp ona göre şekillenmektedir. Montesorri'nin bazı alt başlıkları ise şunlardır:etkinlik3.jpg - Eğitimgen

1) Yaşam becerileri: İlkokul eğitiminde günlük yaşam becerileri sahası oluşturarak hazırlanan etkinlikler ile pratik olmanın amaçlanması lazım.

2) Duyu etkinleri: 5 duyu organını aktif bir şekilde kullanarak çevresini en iyi şekilde tanımaya yardımcı etkinlikler hazırlanması gerekmektedir.

3) Matematiksel yaklaşım: Montessori matematik etkinliklerinde çocukların somut materyaller ile sayıları tanıma, sayma, eşleme ve dört işlemi öğrenmesini sağlayan matematik dünyasıdır.etkinlik4.jpg - Eğitimgen

Görüş Geliştirme Modeli: Herkes tarafından kabul edilen düşünceyi değil özgür ve farklı düşünmeyi teşvik eden bir modeldir. Her öğrencinin fikirlerini en iyi şekilde ifade edebileceği ortam sağlanmalı ve öğrenciye gerekirse fikrinin değişebilir algısı oluşturulmalıdır. Eleştiriye ve tartışmaya açık bireyler olunmasına yardımcı olunmalıdır.

Son olarak tek hedef öğrenci olmalı ve hazırlanan veya sunulan her etkinlik ona hitap etmelidir.

Eğitimgen Blog Kategorisindeki Konular

Ana Blog
Ailece Eğlenerek Oynayabileceğiniz Kutu Oyunları

Eğitimgen tarafından hazırlanan " Ailece Eğlenerek Oynayabileceğiniz Kutu Oyunları " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
Bir Kavram Bir Çocuğa Ne Verir?

Kardelen ÖZDEMİR tarafından hazırlanan " Bir Kavram Bir Çocuğa Ne Verir? " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
Birlikte Karar Verelim Mi?

Niket ÇELİK tarafından hazırlanan " Birlikte Karar Verelim Mi? " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
BÜTÜN ÇOCUKLAR AYNI MI?

Süleyman ÖZDEMİR tarafından hazırlanan " BÜTÜN ÇOCUKLAR AYNI MI? " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
Çocuğunuzun 'Hayır' Direnişine Karşı 7 Akıllıca Yöntem İle Başetmenin Yolları

Eğitimgen tarafından hazırlanan " Çocuğunuzun 'Hayır' Direnişine Karşı 7 Akıllıca Yöntem İle Başetmenin Yolları " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
Çocuğunuzun Kaygılarının Farkında Mısınız?

Burcu Sinem CİVEK tarafından hazırlanan " Çocuğunuzun Kaygılarının Farkında Mısınız? " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
Çocuk ve Aidiyet Bağı

Dilek TURAN ERYETLİ tarafından hazırlanan " Çocuk ve Aidiyet Bağı " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
Çocuklar Gizli Düşmana Karşı

Eğitimgen tarafından hazırlanan " Çocuklar Gizli Düşmana Karşı " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
Çocuklara Ne İyi Gelir?

Kardelen ÖZDEMİR tarafından hazırlanan " Çocuklara Ne İyi Gelir? " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
Çocuklarda İhtiyaçlar Hiyerarşisi Ve Önemi

Dilek TURAN ERYETLİ tarafından hazırlanan " Çocuklarda İhtiyaçlar Hiyerarşisi Ve Önemi " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
Çocuklarda Sosyal Duygusal Gelişim

Niket ÇELİK tarafından hazırlanan " Çocuklarda Sosyal Duygusal Gelişim " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz
Ana Blog
Çocuklarda Sosyal Duygusal Öğrenme

Kardelen Özdemir tarafından hazırlanan " Çocuklarda Sosyal Duygusal Öğrenme " başlıklı yazımız.

Blog Yazımızı Okuyunuz

Eğitimgen Blog
Eğitimgen

Eğitimgen ailesine katılmak için bizimle iletişime geçin!

Aktivite Ana Kategorisine En Son Eklenenler

Eğitimgen: Tüm bilgi birikimimizi paylaşıyoruz

Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen, yeni fikirler üreten, özgün ve farklı içerikler oluşturmaktayız.

YUKARI